Aanmelden

muziek in geo1

Met onderstaand formulier kunt u uw vraag verzenden. Wij nemen dan snel contact met u op.

  CAPTCHA code:
  captcha

  Voer aub de CAPTCHA code hieronder in en druk op “Verzenden”

  Privacyreglement

   

  In dit privacyreglement wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Muziekschool Zuiderburen van u verzamelt en hoe wij die gegevens gebruiken. Daarnaast vindt u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

  BEDRIJFSGEGEVENS

  Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Muziekschool Zuiderburen.

  De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Muziekschool Zuiderburen. Met dit privacy­ en cookiereglement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens.

  Hebt u vragen over dit reglement of de verwerking van gegevens dan kunt u contact opnemen via: Muziekschool Zuiderburen

  Braksan 159

  8939 EH Leeuwarden

  Telefoon: (06) 18091974

  E-mailadres: info@muziekschoolzuiderburen.nl

  PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

  Muziekschool Zuiderburen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  Het afsluiten en uitvoeren van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht met u; Het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;

  Het uitvoeren van analyses om het aanbod te verbeteren; Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

  Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het betreffende doeleinde.

  HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

  Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen indien u hier toestemming voor heeft gegeven, wanneer dit nodig is om een overeenkomst na te komen of wanneer dit een wettelijke verplichting is. Wij vragen alleen gegevens die wij nodig hebben om de hiervoor genoemde doelen te behalen.

  Als de verwerking een wettelijke of contractuele verplichting of noodzakelijke voorwaarde is en u gaat niet akkoord met het delen van de betreffende persoonsgegevens, dan kunnen wij u helaas niet van dienst zijn. Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u van dienst te kunnen zijn.

  WAAROM WIJ PERSOONSGEGEVENS DELEN

  Bij de uitvoering van onze dienstverlening schakelen  wij derden in. Uw persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens verwerken, dan doen zij dit als ‘verwerker’ voor Muziekschool Zuiderburen. Wij hebben duidelijke afspraken met deze partijen gemaakt, zodat uw persoonsgegevens beschermd blijven en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

  BEWAARTERMIJN EN BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

  Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor het betreffende doeleinde of zolang nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichting bijvoorbeeld de bewaartermijn van De Belastingdienst is 7 jaar.

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

  TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN DEZE BEHEREN

  U heeft recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Daarnaast heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens en het recht om een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te kunnen trekken. Wilt u gebruik maken van één van deze rechten? Neem dan contact met ons op via info@muziekschoolzuiderburen.nl

  Indien u een klacht heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming Hans Voerman, e-mailadres info@muziekschoolzuiderburen.nl

  WIJZIGING STATEMENT

  Wij kunnen ons privacyreglement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacyreglement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

  VRAGEN EN CONTACT

  Bij vragen over het privacyreglement of over onze diensten zijn wij telefonisch, per e-mail en per post bereikbaar via:

  Muziekschool Zuiderburen

  Braksan 159

  8939 EH Leeuwarden

  Telefoon: (06) 18091974

  E-mailadres: info@muziekschoolzuiderburen.nl